home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   bijenala   kolonije   vesti   javne nabavke   kontakt    

 

>>> ]

             
 
 
 
 
         
     

Aleksić Dragutin

     
     

Aleksić Dragutin (Srbija)

1947-2011.

     
  Aleksić Dragutin - Planinska svadba  

Rođen 1947. u Sladaji kod Despotovca, Srbija. Skulpturom se bavi od 1968. Njegova zaokupljenost egzistencijalnim problemima seljaka, gorštaka, rudara, vidljiva je u skulpturi izuzetne izražajne snage, postignute osobenim načinom izvođenja, više pod snažnim udarcima sekire u drvo nego dletom vajara. Skulptorskim tretmanom delo Dragutina Aleksića dotiče se art bruta ili tačnije, nalazi se na granici naivne umetnosti i art bruta. Izlaže od 1970. godine na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Za svoja dela više puta dobitnik je međunarodnih nagrada i priznanja. Najveća zbirka njegovih skulptura nalazi se u MNMU u Jagodini, Srbija. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja za svoje skulpture.

Vođen snažnim instinktom, prenosi svu sirovu energiju u drvnu masu, ističući dominantnu snagu čoveka – gorštaka, koji otima od prirode u borbi za opstanak. Na skulpturama sa umnoženim likovima, retke su centralne ličnosti i događaji. Aleksić vaja i oslobađa misao a ne priču, otuda je intenzitet ekspresivnosti najizražajniji u samom postupku hitrog zasecanja, kako bi svoju misao što brže učinio vidljivom. Dublji, nagli, neočekivani zasek u drvnu masu stvara dinamične svetlosne efekte u kojima igra svetlosti i senke čitavom delu daje dodatnu dimenziju. Umetnik je akcije, instinkta a ne likovnog predumišljaja. Zato je njegova misao sirova, neobrađena ali direktna, sugestivna, ponekad šematski data ali intenzivna i dorečena.

  Iz celih masa monumentalnih stabala koji liče na svojevrsne toteme izranjaju glave, poprsja, ređe cele figure ljudi i životinja, kao i rastinje.

 

Literatura:

 

M. Bošković, M. Maširević, Samouki likovni umetnici u Srbiji, Torino, 1977.
O. Bihalji-Merin, N. B. Tomašević, Enciklopedija naivne umetnosti sveta, Beograd, 1984.
N. Krstić, Naivna umetnost u Srbiji, SANU, Beograd – MNMU, Jagodina, 2003.
Lj. Kojić, Dragutin Aleksić, monografija, MNMU, Jagodina, 2006.
N. Krstić, Naivna i marginalna umetnost Srbije, MNMU, Jagodina, 2007.
 

 
     
 
  Planinska svadba, 1968.
drvo, visina 114cm
 
Aleksić Dragutin - Nesrećna nevesta, b. g. Aleksić Dragutin - Planinski putnik, b. g. Aleksić Dragutin - Tužni gazda, 1968. Aleksić Dragutin - Seosko venčanje, 1969. Aleksić Dragutin - Nesrećna majka
         
Nesrećna nevesta, b. g.

drvo,

visina 155cm

Planinski putnik, b. g.

drvo,

visina 145cm

Tužni gazda, 1968.

drvo,

visina 100cm

Seosko venčanje, 1969.

drvo,

visina 148cm

Nesrećna majka, 1970.

drvo,

visina 140cm

         
 
         
         
 
 
 
  MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI - MNMU   home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   kontakt