home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   dokumenta   kontakt
             
 
 
 
 
 

 

Sa otvaranja izložbe

Sa otvaranja izložbe: njena ekselencija Gospođa Vera Mavrić,

Pavel Zdenjek, direktor Muzeja Karlovog mosta, Nina Krstić, autor izložbe

 

 

Sa otvaranja izložbe

 

Sa otvaranja izložbe

 

Sa otvaranja izložbe

Sa otvaranja izložbe

 

 

 

 

 

 

 

 

Izložba

Iz dva ugla

Galerija Muzeja Karlov most, Prag

12.4-10.5.2017.

 

Delujući dugi niz godina kao alternativna likovna scena, koja je minimalizirala likovne kanone umetnost samoukih vizionara je omogućila mnogim nesvrstanim, neshvaćenim, izvornim talentovanim umetnicima, koji su usamljeni stvarali izolovano, da i javnost upozna njihove paralelne svetove. Drugačiji svetovi umetnika naivne i marginalne umetnosti - inventivni, vankonventivni, njihove necenzurisane, uzbudljive vizije postajali su vremenom zvanični i ravnopravni deo savremene likovne baštine.

 

Barbarien - Autoportret sa cvetom

Barbarien

Autoportret sa cvetom, 2006, MNMU

 

Samouki vizionari: bilo naivni umetnici ili tzv. autsajderi svojim snovima, strahovima, podsvesti ili sećanjima daju jedinstveni oblik na platnu. Često su to izrazito subjektivne i konfuzne misli, koje su ishitrene na platnu, pa tako raw, postaju sugestivne, uzbudljive i iskazuju svu žestinu unutrašnje drame. Ili su pak reminiscencije na detinjstvo, borba za svetlost nekog boljeg sveta u kome vlada harmonija.

 

Dobrosav Milojević - Veliko stado, 2005, MNMU

Dobrosav Milojević

Veliko stado, 2005, MNMU

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa otvaranja izložbe

Svaki na svoj način samouki vizionari – Dobrosav Milojević ili Barbarien, instrumentima svojih imaginacija pokazuju visok stepen osobenosti, likovne čulnosti, kontemplacije. Dobrosav Milojević kao naivni umetnik nam otkriva sve dubine sunčane strane duše opijene prirodom i lepotama svog zavičaja a Barbarien pak tamne vilajete, tajni život svoje podsvesti od sumraka do svitanja. Malo je u njegovim delima sunca, nemir caruje. Svet koji slika Barbarien je svet pun nesavršenosti, pun neizvesnosti i intenzivne strasti doživljaja, koji prenosi na platno sirovo. Energetska moć likovnog doživljaja kod obojice umetnika je intenzivna u poruci. Boja je nosilac afektivnog odnosa prema prirodi i čoveku kod Barbariena. Naneta ekspresivno, hitro, ona ima snagu vulkana. Boja i u pastoralama Dobrosava Milojevića odražava uzvišeno stanje duha naivnog umetnika. Svojom senzibilnošću, vedrim duhom koji stvara idealizovanu sliku stvarnosti on ostvaruje originalnu atmosferu kojom dominira pikturalna jedrina.
Izložbom Iz dva ugla, u organizaciji Muzeja naivne i marginalne umetnosti, pokušali smo da reprezentativnim delima Dobrosava Milojevića i Barbariena, dvojice vrsnih umetnika iz Srbije na dostojan način simbolično ukažemo na moguće visoke domete naivne i marginalne umetnosti Srbije. Susreti i mimoilaženja kako umetničkih vizija, tako kolorističkih i kompozicionih senzibiliteta dvojice izrazitih individualista, ukazuju na poreklo umetnika koji pripadaju različitim generacijama, različitom miljeu, samim tim su i vođeni drugačijim inspiracijama. Svejedno njihova dela imaju i nešto zajedničko - pokazuju širok spektar visokih umetničkih dometa, koji svakako daju značajan doprinos kontinuitetu razvoja umetnosti samoukih vizionara na širem evropskom planu. Sličnosti i razlike među njihovim opusima ukazuju na slojevitost i bogatstvo likovnih izraza svakoga od njih pojedinačno.

 

Sa otvaranja izložbe

 

Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini (Srbija) je specijalizovani Muzej, jedinstven na Balkanu, jer se bavi od svog osnivanja, 1960. godine sakupljanjem, izlaganjem i publikovanjem dela naivnih i marginalnih umetnika – samoukih vizionara, kako iz Srbije, tako i autora iz celog sveta, među kojima i dela čeških umetnika.

Nina Krstić

 
             
         

 

 
         
               
               
 
 
 
  MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI - MNMU   home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   kontakt