home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   bijenala   kolonije   vesti   javne nabavke   kontakt    

 

<<< ] >>> ]

             
 
 
 
 
        55 godina rada MNMU

Izložbena i izdavačka delatnost MNMU 1960-2015.

     
             
 

 

MNMU je u sredu, 1. aprila 2015. obeležio svoj značajan jubilej 55 GODINA POSTOJANJA Izložbom, koju je priredila Ivana Jovanović, viši kustos MNMU:
Izložbena i izdavačka delatnost MNMU 1960-2015.

 

 

Studijska izložba Izložbena i izdavačka delatnost Muzeja naivne i marginalne umetnosti 1960-2015, organizovana povodom obeležavanja 55 godina rada Muzeja, uz pregled najznačajnijih publikacija i izbor iz dokumentacionog materijala, obuhvata i reprezentativna dela najznačajnijih umetnika iz zbirke MNMU.
Muzej naivne i marginalne umetnosti, ustanova kulture od nacionalnog značaja, baštini bogatu internacionalnu zbirku od gotovo 3000 dela 353 umetnika iz 28 zemalja. Nju prati i obimna, muzeološki sistematizovana, dokumentaciona građa iz oblasti naivne i marginalne umetnosti šireg međunarodnog konteksta. Ova dva dragocena fonda, likovni i dokumentacioni, daju značajnu osnovu za razvijanje izložbene i izdavačke delatnosti, kao istraživačkog, informativnog i propagandnog rada koji čini obiman, raznovrstan i najvidljiviji, najreprezentativniji segment rada Muzeja, koji prelama sve ostale, za publiku nevidljive aspekte muzejskih aktivnosti.
Katalog-monografija koji prati izložbu sadrži studiju i kataloški pregled svih izložbi i izdanja MNMU od osnivanja, obiman fond od 675 izložbi (kamernih, samostalnih, retrospektivnih, grupnih, tematskih, studijskih, kao i izložbi kolonija, bijenala, i drugih manifestacija), realizovanih samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama, kao i bogatu izdavačku delatnost koja, pored dela koji prati izložbene aktivnosti u formi kataloga i pratećeg propagandnog materijala (pozivnice, plakati, razglednice, baneri), obuhvata i druga izdanja i publikacije (monografije, zbornici, vodiči, grafičke mape, kalendari, bojanke...), a u novijem periodu i elektronska izdanja.
Autor izložbe: Ivana Jovanović, viši kustos, istoričar umetnosti.
Na otvaranju izložbe govorili su: Nina Krstić, direktor MNMU i Ivana Jovanović, autor izložbe.
Program otvaranja izložbe upotpunjen je koncertom učenika Škole za muzičke talente iz Ćuprije, kao i projekcijom filma o radu Muzeja. Povodom jubileja dodeljena su i Priznanja dugogodišnjim saradnicima Muzeja - institucijama i pojedincima.

 

Ivana Jovanović

 

 

 
               
               
 
 
 
  MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI - MNMU   home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   kontakt