home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   bijenala   kolonije   vesti   javne nabavke   kontakt    

 

<<< ] >>> ]

             
 
 
 
 
         
     

Stanisavljević Dragiša

     
     

Stanisavljević Dragiša (Srbija)

1921-2012.

     
  Stanisavljević Dragiša - Saradnja   Rođen 1921. u Jabučju kod Valjeva, Srbija. Skulpturom se bavi od 1958. godine. Život na selu, vaspitanje u duhu patrijarhalnih načela, zavičajno okruženje stoletnim šumama, nagon za oblikovanjem svakako da su osnova motivskog opredeljenja Dragiše Stanisavljevića.
Frontalnost i jednostavnost u izrazu, arhaično shvatanje forme, nesvesno su postignuti. Umetnik, oslobađa formu, gladi je do sjaja, zaobljava, ističe njenu organsku bit, završava ono što je priroda započela. Sve je stilizovano gotovo do ogoljene, osnovne praforme, redukovano s izrazitim osećajem za meru, kakav su posedovali samo izvorni umetnici primitivnih kultura. Instiktivno stvaralaštvo ovog umetnika koje traje već više od pet decenija, ukazuje na snagu autentičnosti njegovih originalnih formi, na vezu između praiskonskog i modernog senzibiliteta likovnog izražavanja. Crna, stoletna hrastovina koju vadi iz korita reke Kolubare, nosi sama po sebi neki tajanstveni trag na svojoj materiji, neku vrstu patine. Sa izrazitim osećajem za harmoniju, bez gestova, ekspresivnih pokreta, sa interesovanjem za duhovnu podlogu svojih likova, Dragiša shvata ulogu forme senzibilitetom savremenog umetnika. Reljefno shvatanje forme sa izraženim vertikalnim komponovanjem pomoćiće umetniku u njegovoj jednostavnosti izraza naročito kada za motiv bira filozofska razmišljanja o odnosima ljudi, njihovim sudbinama, skrivenim osobinama, njihovom grehu ili molitvi.

 

  Za svoje monumentalne skulpture, dobitnik je više nagrada i priznanja, od kojih je nagrada za ukupan umetnički rad na 10.bijenalu naivne i marginalne umetnosti, 2001. godine u MNMU u Jagodini, Srbija. Svetski je klasik.

Literatura:

Oto Bihalji-Merin, Snovi i traume u drvetu, Beograd,1962
M. Bošković; M.Maširević, Samouki likovni umetnici u Srbiji, Torino,1977
Oto Bihalji-Merin; Nebojša Bato Tomašević, Enciklopedija naivne umetnosti sveta, Beograd, 1984
N. Krstić, Naivna umetnost Srbije, SANU, Jagodina, 2003
N. Krstić, Naivna i marginalna umetnost Srbije, MNMU, Jagodina, 2007
Lj. Kojić, Dragutin Aleksić, monografija, MNMU, Jagodina, 2007
N. Krstić, Histoire de Voire, Stanisavljević Dragiša, katalog, Pariz, 2012.
N. Krstić, Outsiders, katalog, MNMU, Jagodina, 2013.
 
     
 
  Saradnja, 1979.
drvo, visina 110cm
 
 
Stanisavljević Dragiša - Crni panter Stanisavljević Dragiša - Saradnja Stanisavljević Dragiša - Zmija i riba Stanisavljević Dragiša - Pevač Stanisavljević Dragiša - Sv. Đorđe
         
Crni panter, 1975.

drvo,
150x50cm

Saradnja, 1979.

drvo,
visina 110cm

Zmija i riba, 1980.

drvo,
visina 105cm

Pevač, 1979.

drvo,
65x33cm

Sv. Đorđe, b.g.

drvo (reljef),
115x68cm

 
         
         
 
 
 
  MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI - MNMU   home   o muzeju   umetnici   izložbe   izdanja   trijenala   kolonije   vesti i događaji   javne nabavke   kontakt